به ياد سيصد و شصت روز مظلومانه زندانی شدن استاد ايليا

Tuesday, May 01, 2012

نکته 234: پنج وضعیت بدنی بیدردسر که موجب پرورش تفکر خلاق میشوند


با توجه به تحقیقات جدید روانشناسی، تفکر در خارج از چهارچوبها و قالبها و نه درون آنها، شما را به معنای واقعی کلمه، خلاقتر میکند
مقادیر زیادی حالتهای مجازی در پیرامون خلاقیت به حالت معلق وجود دارند. صحبت ما درباره" تفکر خارج از قالبها و چهارچوبها" و "دو را در کنار دو" قراردادن است، دیدن هر دو طرف مشکل
ولی آیا این حالتهای مجازی میتوانند خلاقیت را، بمعنای واقعی کلمه، افزایش دهند؟ ما میدانیم که ذهن بوسیله انواع راههای جالب با بدن در ارتباط است. حال چه میشود، اگر ما این شرایط مجازی را از لحاظ جسمی به اجرا درآوریم
این سئوالی است که لونگ و همکاران در یک مطالعه جدید، بررسی و در مجله علوم روانشناسی (2012) منتشر کردند. این مطالعه به دو عدد از موضوعات مورد علاقه من (نویسنده) در این وبلاگ مربوط میشود: خلاقیت و شناخت تجسم
در پنج مطالعه که بروی روشهای افزایش خلاقیت آزمایش شده، با تغییر ساده وضعیت بدنی، افراد خلاقتر میشوند
یک- از یک دست... به دست دیگر
ایده های خلاقانه معمولا از بهم رساندن دو موضوع بظاهر نامربوط ایجاد میشوند. وقتی که ما بتوانیم درمورد یک مسئله از دو جهت تفکر کنیم، به احتمال زیاد در تلاش یافتن راهی برای ادغام آنها با یکدیگر هستیم. این همان عبارت "از یک دست... به دست دیگر" است
حال چه میشود، اگر همزمان با تلاش برای حل مسئله، بوسیله وضعیت جسمی، یک دست را بالا ببریم و با دست دیگر آنرا دنبال کنیم؟ در این حالت احتمالا یک سیگنال به ضمیر ناخودآگاه، ارسال میشود که باعث تشویق آن برای دیدن مشکل از زاویه ای دیگر امکان پذیرمیگردد
لونگ و همکاران در آزمایشات خود متوجه شدند که شرکت کنندگانی که هر دو دست را تکان میدهند به افکار و ایده های بهتری دست میابند تا کسانی که فقط یک دست خود را تکان میدهند
دو- بیرون از چهارچوب بنشینید
تفکر خارج از چهارچوب یک کلیشه، با استفاده بسیار زیاد است. با این وجود، شما میباید ایده ها را در حوزه های جدید کشف و امتحان کنید
لونگ و همکاران، در تحقیقات خود،  تعدادی از شرکت کنندگان آزمون خلاقیت را در درون چهارچوب و برخی دیگر را در بیرون و کنار قالبها نشاندند. این دستکاری ساده بطرز معجزه آسایی جواب داد. کسانی که در بیرون از قالبها نشسته بودند، ایده های خلاقانه بیشتری ارائه کردند تا کسانی که درون قالبها بودند
سه- در اطراف قدم بزنید و نه در یک مربع
اگر جواب مسئله ای را بدست نمیآورید، احتمالا در اطراف خود بقدم زدن میپردازید، اما هر کاری که میکنید، در یک مربع قدم نزنید
در تحقیقاتی لونگ و همکاران انجام دادند، اشخاصی که در اطراف خود قدم میزدند به ایده های بیشتری دست یافتند تا کسانی که در یک مربع قدم میزدند و آنهایی که اصلا قدم نمیزدند
چهار- دو و دو را در کنار هم قراردهید
همه ایده های خلاق، بطرز معجزه آسایی، از آسمان نمیرسند.  گاهی ما نیاز به کار طاقت فرسا بروی اتصالات منطقی با ایده ها و موضوعاتی داریم که با آنها روبرو هستیم. ما باید دو را در کنار دو قرار دهیم و اطمینان حاصل کنیم که جواب هفده نخواهد شد
این همان چیزی است که روانشناسان بعنوان "تفکر همگرا" میشناسند و این همان جایی است که ما، منطق، دانش و مهارتهایمان را برای حل مشکلات درخود داریم
مطالعه چهارم نشان داد که ایدههای مرتب شده از دو طرف، مشوق تفکر همگرا در فرد میگردد. شرکت کنندگانی که ایدههای خود را از دو طرف مرتب کردند، نتایج بهتری از امتحانات "تفکر همگرا" داشتند تا کسانی که فقط از یک طرف به وقت گذرانی مشغول بودند
پنج- تجسم کنید
آیا برای قدم زدن در بیرون از قالبها تنبل هستید؟ پس این آخرین مطالعه برای شماست. شرکت کنندگان مشاهده (تجسم) کردند که نماد دوم زندگی آنها، آزادانه، چه در اطراف یا در داخل مربع، قدم میزند
با توجه به کارکرد نتایج، کسانی که آزادانه در اطراف، قدم زدن نماد دوم خود را مشاهده کردند نیز به ایدههای غیر معمول بیشتری دست یافتند تا آنهایی که خود را در داخل مربع تجسم کردند
این نتیجه جالب است زیرا نشان دهنده اینست که وضعیت بدنی، آنقدر هم مهم نیست که وضعیت ذهنی برای تشویق مهم است. نتیجه اینکه؛ کسی که این وضعیت بدنی را تجسم کند، باندازه کافی به نشانه حالت خلاقتر ذهن میرسد
دراز بکشید
این نتیجه تحقیق آخر است که به نتایج قبلی پیوست میشود و بیان کننده این است که حالتهای ساده بدنی، تاثیرگذار بروی خلاقیت ما هستند
در یک پژوهش، شرکت کنندگانی که دراز کشیده بودند، مسائل را بهتر حل کردند تا آنهایی که در حالتهای ناهنجار بدنی بودند. با یک لبخند میتوان خلاقیت خود را در مقابل افکار ناراحت کننده، افزایش داد
تمام این مطالعات نشان دهنده این است که حالات بدنی ما چه بازخوردی بروی ذهن ما دارند و همچنین، حالات مجازی در چه عمقی از خودآگاهی ما ریشه دارند

مترجم: فرشاد سجادی
منبع:
http://www.spring.org.uk/2012/04/five-effortless-postures-that-foster-creative-thinking.php

  

No comments: